I I

Legenda
I I

V nezměrných prostorách vesmíru, v místě zahaleném tajemstvím dávných věků, se nalézá svět opředený starobylými bájemi, prodchnutý magií čarodějů a bitvami válečníků.

Jméno Melior Annis dali mu bohové do vínku, aby tak navěky nesl naději pro ty, kteří jej obývají. Však jako mince má rub i líc, i tento svět má dvě tváře. Svět, jenž se každý den koupe v záři slunečního světla a kde z města panovníků Genesis vládne dobrotivý král Godefroy III. Osm magických bran stojí na cestě tam, kde světlo je jen zázrakem a kde vládne panovnice démonů Fiona I. V touze po neomezené moci zabila svého otce a vyslala svoje temné služebníky proti králi.

Od té doby je Melior Annis spoután spoutám osidly věčného boje dobra se zlem. Král Godefroy III. povolal své oddané obyvatele na pomoc a svým rozkazem jim přidělil tituly regentů svěřených území. Jich úkolem pak stanovil spravovat řádně svou provincii a bojovat proti přisluhovačům vládkyně temnoty, aby jí nakonec mohli porazit v rozhodující bitvě.

Již od dob prvních bojů jsou Strážci světla těmi nejvěrnějšími a nejudatnějšími bojovníky za svého krále. Alianci těchto regentů založil veliký Lee, hraničář z lesů. Podařilo se mu získat na svou stranu mnohé hrdiny zvučných jmen a velikých činů. Tak se brzy Strážci světla stali postrachem démonů vysílaných Fionou skrze magické brány proti jejich králi. Mnoho jich od té doby sešlo věkem a námahou při obraně své vlasti. Mnoho z nich služebníci temna navěky poznamenali svými děsivými útoky. Avšak někteří vytrvali a stojí na stráži dodnes. Předávají svoje zkušenosti a myšlenky novým hrdinům, kteří se hlásí pod jejich prapor k obraně krále. Nejen nástrahy démonů Pandemonia, ale i čáry a magie z jiných světů postihly Strážce světla.

Někteří z nich podlehli magickému vábení zvláštní hvězdy zářící na jejich nebi a jejich duše se objevily v tělech smrtelníků světa Dark Paradise. Trvalo dlouho, než se jim podařilo odhalit v legendách tohoto světa důvod jejich převtělení a sejít se svými druhy, které postihl stejný osud. Vedeni citem i rozumem, rozhodli se založit po vzoru jejich dávného světa spolek, který by jim umožnil pomáhat si navzájem tak, jako tomu zvyklí zabojů proti silám zla ve světě Melior Annis. Neboť i zde se cení spolupráce nad jiné hodnoty a bez přátel je život i ve zdejším ráji příliš těžký. I zde jsou obyvatelé sužováni různými pohromami, ať již jsou původu lidského nebo nelidského.

Proto si Strážci světla vytkli za cíl bojovat za udržení rovnováhy mezi dobrem a zlem tím, že budou bojovat proti hrůzám, jenž sesílají bohové na zahradu Dark Paradise. Jejich snažení je zachyceno v kronice, jenž uchovává příběhy jejich činů a objevů na tomto světě. Ti, kteří se rozhodli je následovat v jejich snažení, jsou zapsáni spolu se Strážci v jejich matriční knize.

U       I